... Supervisie......coaching......begeleiding...

Super-u


"...Diverse begeleidingsvormen... Kies de begeleiding die past bij je individuele leervraag..."

Super-u

visie op persoonlijke ontwikkeling

Super-u is een praktijk voor supervisie, coaching en andere begeleidingsvormen

In dienstverlenende beroepen staat het contact en het werken met mensen centraal. Je bent zelf het instrument waarmee je je zorg of diensten verleent. Aandacht voor jezelf is belangrijk om je werk met plezier te blijven doen.

Doe jij je werk met plezier? Ervaar je voldoening in wat je doet? Weet je nog waarom je gekozen hebt voor jouw vak? Als je deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden is dat heel mooi. Maar soms is dit lastig en kan bv. coaching of supervisie helpen dit gevoel terug te vinden.

Ervaar je een hoge werkdruk? Hoe ga je om met regels en afspraken? Hoe ga jij om met ontevredenheid van anderen? Doe je vaak dingen waar je eigenlijk niet achter staat? Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Durf je te kiezen wat jij denkt of goed voelt?

Jij, als professional, maakt voortdurend keuzes. Je keuzes hangen af van allerlei ontwikkelingen: in je vak, in de organisatie waar je werkt en in de maatschappij. Met begeleiding leer je bewuster keuzes te maken; gaat het om jouw persoonlijk leren. Iedere professional is uniek in het beroep wat hij uitvoert. Wat maakt jou uniek?

 

Sietske Jans-Kuperus, geregistreerd supervisor en coach:

 "Aandacht en zorg voor jezelf is belangrijk om aandacht voor de ander te kunnen hebben.

Door terug te kijken op je werk en stil te staan bij wat je doet, word je je bewust van je motivatie achter je handelen. Het geeft je inzicht in wie jij bent als professional.

Ik vind het Super, als je (u) weet wat je motiveert, je bewust kiest vanuit je drive en weet waarom je iets doet... Je  bevordert zelf het plezier in je werk en dat is zó belangrijk..., zeker als je werkt met mensen...”